• slide
  • slide
  • slide
  • slide


Międzynarodowy Konkurs na Drogę do Wolności w Gdańsku - 3 miejsce
oraz wyróżnienie na Międzynarodowym Biennale Architektury Kraków 2017
Projekt: 2013

Autorzy:
mgr inż. arch., arch. krajobrazu Marek Sanecki 
mgr inż. arch. Agnieszka Sanecka
mgr inż. arch. Jerzy Wowczak